Nyttig

Nyttige linker

Regnskapskalender

Januar

 • 15Betaling skattetrekk/arb.giveravgift
 • 15Terminoppgave skattetrekk/arb.giveravgift - via Altinn.no
 • 20Levering lønns- og trekkoppgaver på papir
 • 31Levering lønns- og trekkoppgave via Altinn/CD

Februar

 • 10Terminoppgave MVA og betaling av MVA
 • 17Betaling forskuddsskatt (AS/ASA)

Mars

 • 15Terminoppgave skattetrekk/arb.giveravgift - via Altinn.no
 • 17Betaling forskuddsskatt (PN)
 • 17Betaling skattetrekk/arb.giveravgift

April

 • 10Terminoppgave MVA og betaling av MVA
 • 15Betaling forskuddsskatt (AS/ASA)

Mai

 • 15Betaling forskuddsskatt (PN)
 • 15Betaling skattetrekk/arb.giveravgift
 • 15Terminoppgave skattetrekk/arb.giveravgift - via Altinn.no

Juni

 • 10Terminoppgave MVA og betaling av MVA

Juli

 • 15Betaling skattetrekk/arb.giveravgift
 • 15Terminoppgave skattetrekk/arb.giveravgift - via Altinn.no

August

 • 31Terminoppgave MVA og betaling av MVA

September

 • 15Betaling forskuddsskatt (PN)
 • 15Betaling skattetrekk/arb.giveravgift
 • 15Terminoppgave skattetrekk/arb.giveravgift - via Altinn.no

Oktober

 • 10Terminoppgave MVA og betaling av MVA

November

 • 15Terminoppgave skattetrekk/arb.giveravgift - via Altinn.no
 • 17Betaling forskuddsskatt (PN)
 • 17Betaling skattetrekk/arb.giveravgift

Desember

 • 10Terminoppgave MVA og betaling av MVA